Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Zrušení odborných náměstků

Prezident vetoval návrat neomezeného počtu politických náměstků.

Dne 18. 11. 2022 prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o státní službě.

Cílem návrhu je vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených.

Zjednodušení a zrychlení procesu vstupu do státní služby má přinést vynětí výběrového řízení z působnosti části druhé a třetí správního řádu a zkrácení některých lhůt․

Bude rozšířen okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené.

Náměstci pro řízení sekce (tzv. odborní náměstci) budou nahrazeni vrchními řediteli sekce. Dojde tak k návratu pouze náměstků člena vlády (tzv. politických náměstků), jejichž počet již nebude omezen (§ 173 odst. 2 SlužZ).

Zavádí se funkční období pro všechny představené vyjma vedoucích oddělení. Rozšiřuje se tak okruh představených, kteří jsou jmenováni na dobu určitou.

Státní zaměstnanec bude mít nárok na čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům, nebude-li to bránit řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Změny se dotknou i provádění služebního hodnocení.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí.

Schválený pozměňovací návrh ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny terminologicky harmonizuje zákon o zahraniční službě.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jana Jakoba terminologicky harmonizuje zákon o ochraně veřejného zdraví.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Zuzany Ožanové

-

stanoví, že je možné prokazovat dosažení potřebné praxe pro jmenování představeným daného stupně za dobu uplynulých 15 let (podle původního návrhu neomezeně), a

-

prodlužují dobu, během níž je nezbytné vyhlásit výběrové řízení na pozici personálního ředitele sekce pro státní službu a pozici ředitele odboru, z navrhovaných 18 měsíců na 24 měsíců.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Taťány Malé prodlužuje lhůtu pro fikci doručení ze 3 na 5 dní.

Schválený pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce vypouští původně navrženou úpravu sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby a výkonu státní služby z jiného místa, protože tato problematika bude komplexněji upravena vládním návrhem zákona.

Podle prezidenta republiky je funkce politických náměstků "dobře placenou trafikou". Ve svém stanovisku dále kritizuje snížení požadavku na délku praxe pro funkci představeného a zavedení funkčního období představeného.

Zákon míří zpět do Poslanecké sněmovny.