Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Rozšíření státní sociální podpory

Vláda navrhuje zvýšení přídavku na dítě a změny příspěvku na bydlení.

Dne 16. 11. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře.

Cílem návrhu je reakce na enormní nárůst nákladů na bydlení, a to změnami dávek státní sociální podpory.

Přídavek na dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně (§ 18 StScPod).

Nejvíce změn se dotkne příspěvku na bydlení:

-

zvyšují se částky normativních nákladů na bydlení (§ 26 StScPod),

-

odstraňuje se fikce příjmu ve výši životního minima domácnosti v případech, kdy je skutečný příjem domácnosti nižší (§ 27 odst․ 3 StScPod),

-

ruší se znevýhodnění osob žijících v Praze (§ 27 odst. 1 a 2 StScPod),

-

prodlužuje se výjimečné rozšíření okruhu oprávněných osob pro příspěvek na bydlení o vlastníky rekreačních objektů, kteří je užívají k trvalému bydlení (§ 24a StScPod),

-

zjednodušuje se proces úprav normativních nákladů na bydlení,

-

vláda bude moci i v průběhu roku zvyšovat částky, které se započítávají za pevná paliva [§ 28 odst. 1 písm. b) StScPod].

Zaměstnavatel bude povinen doručit potvrzení o výši rozhodného příjmu orgánu státní sociální podpory do 8 dnů ode dne doručení výzvy.

Pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi (§ 7 PHmN) se ze započitatelných příjmů navrhuje obdobně jako u dávek státní sociální podpory vyloučit:

-

příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,

-

příjmy ze závislé činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole,

-

příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.