Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

24. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Zvláštní ceny telefonních tarifů

Vláda navrhuje přísnější kontrolu prokazování nároku na slevu z tarifu pro sociálně znevýhodněné osoby.

Dne 9. 11. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích.

Cílem návrhu je zamezení možného zneužívání tzv. institutu zvláštních cen v rámci univerzální služby (slevy z tarifu pro sociálně znevýhodněné osoby), který pramení v problematickém prokazování nároku na finanční příspěvek formou čestného prohlášení.

Poskytování zvláštních cen se namísto čestného prohlášení navrhuje navázat na příjem některé ze sociálních dávek, konkrétně na příspěvek na živobytí․ Osobou s nízkými příjmy (§ 38 odst. 4 ElKom) se pro účely zákona o elektronických komunikacích nově bude rozumět osoba, která se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí.

Podnikatel, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 ElKom nebo který poskytuje speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) ElKom, bude vést pro účely kontroly čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, kterým zvláštní cenu nebo speciální tarif přiznal a poskytnul.

Pro účely zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění povede souhrnný seznam těchto osob i Český telekomunikační úřad.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.