Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Šíření teroristického obsahu online

Policie České republiky bude moci poskytovateli hostingové služby přikázat odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu.

Dne 6. 9. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. 4. 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online.

Nový zákon upraví působnost správních orgánů vykonávajících státní správu na úseku zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, pravomoc soudů, práva a povinnosti při odstraňování teroristického obsahu online a související přestupky․

Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem, že dochází ke zneužití hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, bude moci přikázat odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu. Příkaz k odstranění se bude oznamovat pouze poskytovateli hostingové služby.

O přeshraničním příkazu k odstranění bude rozhodovat Ministerstvo vnitra.

Dohled nad prováděním zvláštních opatření poskytovateli hostingových služeb vystavenými teroristickému obsahu na ochranu jejich služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu bude vykonávat Český telekomunikační úřad. Výše jednotlivé donucovací pokuty, kterou bude moci Úřad uložit poskytovateli hostingových služeb k vymožení jím uložené povinnosti, nepřekročí 100 000 Kč.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 31 dní.