Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

9. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Způsobilost členů posádek plavidel

Poslanci schválili legalizaci 0,5 promile alkoholu pro vodáky.

Dne 9. 9. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě.

Cílem návrhu je implementace

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. 12. 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES,

směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. 8. 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti a

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14․ 7. 2021 kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí.

Návrh upravuje mimo jiné

a)

harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel (vůdce plavidla, kormidelník, kvalifikovaný lodník, lodník, pomocný lodník a plavčík) a k výkonu dalších odborných činností (odborník na přepravu cestujících, odborník na zkapalněný zemní plyn a strojmistr) ve vnitrozemské plavbě,

b)

vymezení dokladů, kterými bude možné doložit oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu uvedených odborných činností, včetně platnosti dokladů vydávaných plavebním úřadem,

c)

postup plavebního úřadu při udělování příslušných oprávnění a vydávání dokladů tato oprávnění prokazujících,

d)

postup pro případ pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k vedení či obsluze plavidel nebo k výkonu uvedených odborných činností,

e)

postup pro případ omezení či pozbytí zdravotní způsobilosti k vedení či obsluze plavidel nebo k výkonu uvedených odborných činností,

f)

rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech,

g)

související skutkové podstaty přestupků a sankce za jejich spáchání a

h)

formou přechodných ustanovení postupný přechod na podmínky stanovené novou právní úpravou.

Schválený pozměňovací návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny legalizuje výkon funkce člena posádky plavidla pod vlivem alkoholu, je-li schopnost k vedení plavidla ovlivněna požitím alkoholu vůdcem malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícího evidenci podle tohoto zákona, u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile, a toto plavidlo je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po jez Strž [§ 43 odst. 2 písm. p) VniPl]. Podobný poslanecký návrh již dříve neprošel (sněmovní tisk 157, PZ 237/2019).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Vojtěcha Munzara mimo jiné

-

zakotvují poslední možnost k výměně neplatných průkazů způsobilosti k vedení malého nebo rekreačního plavidla a

-

zužují okruh nehod podléhajících odbornému šetření a stanovení jejich příčin (§ 31 odst. 2 VniPl).

Návrh míří do Senátu.