Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Snadnější vývoz výbušnin

Vláda navrhuje institut tichého souhlasu s povolením vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

Dne 24. 8. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Cílem návrhu je o optimalizace personálního složení a místní působnosti orgánů státní báňské správy.

Navrhuje se zrušit Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina se sídlem v Liberci․ Jeho působnost bude převedena na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové.

Návrh usnadňuje povolování vývozu výbušnin. Alternativou k vynucování prohlášení konečného uživatele o konečném užití výbušniny (antireexportní doložce) potvrzeného orgánem země konečného užití bude mezinárodní dovozní certifikát, tj. povolení orgánu státu k dovozu daných výbušnin na jeho území (§ 25c HorČin).

V řízeních o žádostech o povolení vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin se zavádí institut tichého souhlasu. V případě, že orgány státní správy nebo zpravodajské služby nebudou mít proti obchodní transakci námitky, nebude nutné formálně stanoviska vydávat (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, bude se mít za to, že s vydáním povolení souhlasí).

Změny se dotknou i posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti osob, které hodlají nakládat s výbušninami. Rozšiřují se podmínky pro nakládání s výbušninami nespácháním trestných činů na úseku munice a pyrotechnických výrobků.

Zjednodušuje se též výměna informací mezi Českým báňským úřadem a orgány Celní správy.

Návrh je přepracováním návrhu (sněmovní tisk 1003), jehož legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.