Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Podpora vývozně orientovaných podniků

Vláda navrhuje širší možnost poskytování záruk exportní pojišťovnou.

Dne 24. 8. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Cílem návrhu je vytvořit nové efektivní nástroje k podpoře zejména výrobních podniků s exportním potenciálem v souvislosti s aktuální situaci vyvolanou agresí Ruska na Ukrajině.

Navrhuje se umožnit poskytovat záruky Exportní garanční a pojišťovací společností i v rámci jiných mimořádných opatření podpory․ Exportní pojišťovna bude nově moci vykonávat činnost

-

pojištění a zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů, i když nemají trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky,

-

pojištění úvěrů poskytnutých vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti,

-

pojištění přímých a nepřímých záruk a ručení spojených s činností vývozně orientovaných podniků nebo pojištění finančních služeb poskytnutých bankou vývozně orientovaného podniku, bankou zahraniční osoby proti riziku nesplnění závazků vývozně orientovaného podniku nebo zahraniční osoby.

Vývozně orientovaným podnikem se bude rozumět osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle občanského zákoníku, nebo zahraniční společnost, u níž podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 25 %.

Navrhuje se též podrobnější úprava poskytování dotací České exportní bance ze státního rozpočtu na úhradu ztrát z provozování podpořeného financování.

Flexibilnější podporu exportu měla přinést rozsáhlejší novela (sněmovní tisk 757, PZ 44/2021), jejíž legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.