Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

16. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Správa místních poplatků

Správce poplatku bude moci jednodušeji vyměřovat poplatek bez vydání rozhodnutí.

Dne 7. 9. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o místních poplatcích.

Cílem návrhu je právní úprava správy místních poplatků zohledňují stávající praxi.

Správce poplatku vyměří poplatek poplatkovému subjektu jeho předepsáním do evidence poplatků ve správné výši bez vydání rozhodnutí, bude-li splněna případná ohlašovací povinnost a nebude-li mít pochybnost o jeho výši․ Při této zjednodušené formě vyměření správce poplatku nebude odůvodňovat předepsanou výši místního poplatku ani poplatkovému subjektu neoznámí výsledek vyměření.

Správce poplatku vyměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím, pokud

a)

nebudou splněny podmínky pro jeho vyměření předepsáním do evidence poplatků,

b)

půjde o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, u něhož obec zvolila v obecně závazné vyhlášce dílčí základ podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b) MístPop,

c)

bude proti poplatkovému subjektu vedeno insolvenční řízení,

d)

bude původním rozhodnutím vyměřen v nesprávné výši,

e)

poplatkový subjekt o vyměření poplatku rozhodnutím požádá.

Správce poplatku bude moci poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

Bude-li zjištěn úpadek poplatkového subjektu, dojde u místních poplatků, jejichž poplatkovým obdobím je kalendářní rok, k rozdělení poplatkového období k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém nastanou účinky rozhodnutí o úpadku.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.