Čekejte, prosím...
A A A
12. 1. 2022, [Právní zpravodaj]
Panevropský osobní penzijní produkt

Třetí penzijní pilíř rozšíří alternativa zabezpečení na stáří.

Dne 11. 1. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. 6. 2019 o panevropském osobním penzijním produktu.

Panevropský osobní penzijní produkt bude doplňkový osobní penzijní produkt․ Přinese alternativu k penzijnímu připojištění se státním příspěvkem a doplňkovému penzijnímu spoření.

Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu bude moci podat

a)

banka,

b)

spořitelní a úvěrní družstvo,

c)

tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního pojištění,

d)

obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,

e)

investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo

f)

samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu a depozitáře bude vykonávat Česká národní banka, která bude moci ukládat opatření k nápravě.

Osoba, která se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo je za jeho distribuci odpovědná, bude muset splňovat podmínky odborné způsobilosti.

Návrh upravuje též informační povinnosti vůči České národní bance a postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1145) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 10 dní.