Čekejte, prosím...
A A A
12. 1. 2022, [Právní zpravodaj]
Dynamická směna měn

Poslanci jednají o technických změnách úpravy platebního styku.

Dne 11. 1. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o platebním styku.

Cílem návrhu je odstranit technické problémy, které vyplynuly z aplikační praxe zákona.

Navrhuje se dílčí úprava licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu bude uplatňovat systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů․

Podmínkou získání povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu bude nově také důvěryhodnost žadatele, vedoucích osob žadatele a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast.

Návrh podrobněji upravuje povinnost úvěrových institucí vést platební účty tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb (§ 255 PlStk).

Dojde také k adaptaci na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 924/2009 ze dne 16. 9. 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství. Stanovuje se veřejnoprávní dohled nad poskytováním služby dynamické směny měn (Dynamic Currency Conversion) prostřednictvím bankomatů a zavádí se nová licenční kategorie poskytovatele služby dynamické směny měn.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 863) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.