Čekejte, prosím...
A A A
12. 1. 2022, [Právní zpravodaj]
Rozšíření příspěvku na bydlení

Poslanci schválili opatření ke zmírnění dopadů navýšení cen energií.

Dne 11. 1. 2022 Poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila vládní návrh novely zákona o státní sociální podpoře.

Cílem návrhu je zmírnění dopadů navýšení cen energií. Navrhuje se proto rozšíření okruhu osob podpořených příspěvkem na bydlení a zvýšení podpory příjmů u dosavadních příjemců.

Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení stanovené nařízením vlády č. 507/2021 Sb. se pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 navýší pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o tyto částky:

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst․ 5 StScPod

Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč

jedna

1 120

dvě

1 130

tři

1 607

čtyři a více

1 974

b)

byty v družstevních bytech, byty užívané na základě služebnosti užívání celého bytu a byty vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 StScPod

Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč

jedna

1 180

dvě

1 219

tři

1 733

čtyři a více

2 147

V případě významné změny průměrného navýšení úrovně nákladů na energie bude vláda oprávněna nařízením pro období do 31. 12. 2022 tyto částky zvýšit.

Vedle osob s nájemním nebo vlastnickým vztahem k bytu budou nově podporovány též osoby, které mají celý byt v podnájmu či ho užívají na základě služebnosti.

Schválený pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského dále rozšiřuje okruh oprávněných na vlastníky staveb pro individuální či rodinnou rekreaci. Nárok na příspěvek na bydlení pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bude mít též vlastník, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, splňuje-li podmínky podle § 24 odst. 1 StScPod. Stavba pro individuální či rodinnou rekreaci bude muset mít pro účely poskytnutí příspěvku na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě.

Návrh je alternativou vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře, který byl dne 6. 1. 2022 vzat zpět (PZ 319/2021).

Návrh míří do Senátu.