Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 4. 2022, [Právní zpravodaj]
Užší mezinárodní spolupráce při správě daní

Směrnice DAC 7 přináší společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU.

Dne 13. 4. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Cílem návrhu je implementace směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. 3. 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (směrnice DAC 7).

Provozovatelé platforem v oblasti sdílené ekonomiky budou povinni pravidelně jednou ročně oznamovat souhrnné informace týkající prodejců a jejich příjmů, jež byly dosaženy za pomoci těchto platforem․

Výslovně se upravuje postup při výměně informací na žádost týkající se skupiny daňových subjektů, které nelze jednotlivě určit.

Zavádějí se nové formy mezinárodní spolupráce při správě daní, jako je společná daňová kontrola. Orgány jednoho státu budou povinny reagovat v pořádkové lhůtě 60 dnů na žádost jiného státu o provedení společné daňové kontroly.

Ústřední kontaktní orgán bude moci v případě porušení ochrany údajů ve smluvním státě pozastavit výměnu informací s tímto státem do doby, než dojde k nápravě porušení ochrany údajů.

Bude možné žádat o poskytnutí mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek ze sankcí, které jsou sice ukládány podle daňového řádu nebo jiného daňového zákona a vztahují se ke správě daní v širokém smyslu, ale nejsou příslušenstvím dříve uvedených peněžitých plnění.

Upravuje se institut kontrolního nákupu při správě daní, který bude moci provádět orgán finanční správy při prověřování plnění povinností stanovených zákonem upravujícím mezinárodní spolupráci při správě daní.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.