Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje

Poslanecká sněmovna dne 29. 8. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění energetický zákon a další související zákony.

Ve spojení s dalšími novelami EnerZ má návrh přispět k transpozici

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti,

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, a

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5․ června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU.

Novela reaguje na akutní problémy na trhu s energiemi a zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu (nové § 20b a násl. EnerZ). Má se jednat o právnické osoby s formou spolku či družstva nebo o jinou korporaci s obdobnými vnitřními poměry.

Podstatou činnosti společenství má být komunitní energetika formou samovýroby elektřiny, jejíž výhody a nevýhody se optimalizují zapojením většího počtu subjektů v rámci určité komunity. Společenství bude oprávněno rozdělit nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů, a to pouze mezi své členy. V případě spolků nebude rozdělení zisku vůbec možné.

V této souvislosti se navrhuje úprava osvobození od daně z elektřiny, které má založit podobné zacházení jako v případě tzv. samovýroby u zákazníků s výrobnami o instalovaném výkonu do 30 kW (nově 50 kW) [čl. LXXIV § 8 odst. 1 písm. a) StabVR].

Návrh zavádí pojem „zranitelné osoby“ a „zranitelného zákazníka“, kterém je poskytována zvláštní ochrana ve směru informačních povinností a zajištění dodávek elektřiny. Zranitelnou osobou je osoba, která využívá některý z prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění nebo zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku.

Návrh byl přikázán hospodářskému výboru (jako garančnímu) a výboru pro životní prostředí. Převážná část zákona má nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.