Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Zkrácení doby oddlužení

Poslanecká sněmovna dne 29. 8. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění InsZ.

Návrh obsahuje transpozici čl. 20, 21, 23 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)․

Doba oddlužení [§ 412a odst. 1 písm. b) InsZ] se zkracuje z dosavadních 5 let na 3 roky. Nad rámec požadavků směrnice se zkrácení vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby. Pětiletá doba je zachována pro dlužníky, kterým bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek v posledních 20 letech.

Při schválení oddlužení a při posuzování plnění povinností dlužníka (§ 406412 InsZ) vezme insolvenční soud v úvahu schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka.

Dlužník bude naopak povinen předkládat přehled svých příjmů, spolupracovat s Úřadem práce a informovat o svém úsilí k plnému uspokojení pohledávek. Dlužník musí v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy, popř. jiného příjmu.

Návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru. Účinnosti má zákon nabýt dne 1. 1. 2024.