Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Rozvoj finančního trhu a podpora zajištění na stáří

Poslanecká sněmovna dne 29. 8. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Návrh má narovnat stav, kdy jsou daňově podporovány investice do životního pojištění nebo do penzijních fondů, podporou tzv. dlouhodobého investičního produktu.

Návrh dále zavádí tzv․ alternativní účastnický fond, což je penzijní fond, který může investovat i do méně likvidních aktiv. Cílem je zvýšit efektivitu III. penzijního pilíře.

Novela má podpořit přesun účastníků z transformovaných fondů, které se vyznačují extrémně konzervativní strategií. Navrhuje se, aby byla možná současná účast v transformovaném i účastnickém fondu.

Poskytování státního příspěvku v penzijních fondech bude upraveno, aby motivovalo k větším příspěvkům účastníků. Navrhuje se zvýšit spodní hranici účastníka ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně a horní hranici příspěvku, nad kterou se státní příspěvek již dále nezvyšuje, ze současných 1 000 Kč na 1 700 Kč měsíčně (§ 14 DPenzSpoř). Státní příspěvek nebudou dostávat osoby, jimž byl přiznán starobní důchod (§ 13 odst. 1 DPenzSpoř).

Daňová podpora produktů spoření na stáří bude zásadně možná jen v případě jejich vyplacení nejdříve po 10 letech a po dosažení 60 let věku.

Novela zákona o dluhopisech požaduje, aby emisní podmínky obsahovaly kromě informace o emisi dluhopisů také informace o emitentovi.

Staví se na jisto, že správa majetku dítěte v souvislosti se státními dluhopisy spadá do běžné správy a není třeba přivolení soudu k tomu, aby rodič mohl dítěti nakoupit a spravovat státní dluhopisy (nový § 26 odst. 9 DluhZ).

Nové znění § 117 a 117a SpotřÚ mění podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru a určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení.

Působnost finančního arbitra bude rozšířena i na spory mezi spotřebitelem a správcem účtu dlouhodobých investic.

Exekutor bude žádat o součinnost elektronicky datovým souborem (XML) nejen peněžní ústav, ale nově i finanční instituci (§ 34 odst. 3 EŘ).

Návrh byl přikázán rozpočtovému výboru; lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dní.