Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Konsolidační balíček

Poslanecké sněmovna dne 7. 9. 2023 projednala 2. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Souborná novela obsahuje nejvýznamnější část představených legislativních opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, která nejsou řešena v rámci samostatných projektů.

Navrhuje se omezit daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na prvních 2 000 000 Kč z ceny vozu. Snižuje se sleva na dani na manžela/manželku, která se nově omezí výhradně na manžela pečující o dítě pouze do 3 let věku; ruší se školkovné, sleva na studenta [§ 35ba odst. 1 písm. f) a g) DPříj], osvobození nepeněžních benefitů, odborových příspěvků či náhrady za vyvlastnění. Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Navrhuje zavést obecný limit 50 000 Kč pro osvobození ostatních příjmů (tj․ příjmů jiných než ze zaměstnání a z podnikání) od daně z příjmů. V důsledku se ruší např. osvobození státního příspěvku na stavební spoření [§ 4 odst. 1 písm. t) DPříj]; zároveň se snižuje na polovinu i samotný příspěvek (§ 10 odst. 2 StavSp).

Pásmo 23% sazby DPFO (§ 16 odst. 1 DPříj) se snižuje na 36násobek průměrné mzdy.

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %.

Počet sazeb DPH se redukuje na základní 21% a sníženou 12%.

V několika krocích má dojít k postupnému navýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků, jakož i spotřební daně z lihu.

Druhá sazbě daně z hazardních her se zvyšuje z 23 % na 30 %. Inkaso daně ze všech internetových her bude náležet ze 100 % státu, mění se i rozpočtové určení daně z ostatních her (§ 7 HerDZ).

U daně z nemovitých věcí vláda navrhovala zavést státní část daně, která by odpovídala sazbě daně bez uplatnění místního koeficientu, a jejíž inkaso bude 100% příjmem státu. Komplexní pozměňovací návrh, schválený hospodářským výborem, však obcím ponechává 100 % výnosu daně, přičemž sazby daně se zvyšují přibližně na 1,8násobek. Umožňuje se stanovit místní koeficient ve výši 0,5. V návaznosti se ještě více snižuje podíl krajů z výnosu většiny daní (§ 4 UrčD).

Navrhuje se úrovňově zpřísnit výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů (§ 1010a RozOdp).

Opětovně se zavádí sazba nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. Upravují se hranice účasti na nemocenském pojištění, pokud jde o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (§ 7a NemPoj). Rozhodná částka bude činit 25 % průměrné mzdy z dohod u jednoho zaměstnavatele, nebo alternativně 40 % průměrné mzdy ze všech dohod zaměstnance.

Zvyšuje se odvodová zátěž osob samostatně výdělečně činných. Konkrétně se navrhuje postupně zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného z 25 % na 40 % průměrné mzdy a dále výpočet pojistného nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

Prodlužuje se doba důchodového pojištění nezbytná pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě opakované evidence (§ 4849 ZamZ).

Ruší se kolkové známky jakožto platební prostředek.

Cena roční dálniční známky se má zvýšit na 2 300 Kč (§ 21 odst. 3 PozKom). Vedle 30denní a 10denní dálniční známky se zavádí i jednodenní varianta.

Komplexní pozměňovací návrh dále umožňuje účtovat nejen v české koruně (srov. § 4 odst. 12 ÚčZ); měnou účetnictví by mohlo být též euro, americký dolar či britská libra (nový § 24a ÚčZ). Dále se do § 32f a násl. ÚčZ transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464, pokud jde o vyhotovování zprávy o udržitelnosti, a také směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2101, pokud jde o zprávu o daních z příjmů.

Další novinkou výborového pozměňovacího návrhu je podstatná novela zákona o veřejných výzkumných institucích. Umožňuje se změna zřizovatele v. v. i. na základě dohody dotčených organizačních složek státu (nový § 9a VýzInst). Zřizovatel bude moci rozhodnout o sloučení, splynutí, rozdělení či zrušení v. v. i. (§ 1112 VýzInst) i bez souhlasu rady instituce, stejně jako jmenovat a odvolat ředitele instituce (§ 17 odst. 2 VýzInst).

Lhůta pro zahájení 3. čtení byla zkrácena na 9 dní, další projednávání je tak možné od 18. 9. 2023. Jako primární účinnost zákona, ovšem s mnoha výjimkami, se navrhuje den 1. 1. 2024.