Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

Poslanecká sněmovna dne 13. 9. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu doprovodné sběrné novely.

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. 11. 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU, která má posílit krizovou odolnost bankovní unie.

Nevýkonným úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba (např․ operativní leasing), kterou poskytla úvěrová instituce (tzn. banka, spořitelní či úvěrní družstvo), došlo-li k selhání dlužníka ve smyslu čl. 47a nařízení 575/2013/EU. Tím se rozumí, že dlužník pravděpodobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky nebo je některý jeho podstatný úvěrový závazek více než 90 dní po splatnosti; to se posuzuje v okamžiku převodu nevýkonného úvěru.

Zákon stanoví taxativní množinu osob, které mohou na základě povolení České národní banky získat oprávnění ke správě nevýkonného úvěru. Zákon dále reguluje systém správy a řízení správců nevýkonného úvěru, povinnosti účastníků trhu s nevýkonnými úvěry a pravidla jednání s dlužníkem.

Doprovodná novela například stanoví povinnost poskytovatele spotřebitelského úvěru poskytnout spotřebiteli informace o změně závazku (nový § 101a SpotřÚ).

Návrhy byly přikázány rozpočtovému výboru; lhůty k projednání byly zkráceny na 30 dní.

Oba zákony mají nabýt účinnosti dne 30. 12. 2023.