Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Vedoucí státní zástupci

Poslanecká sněmovna dne 15. 9. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství, zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Návrh zavádí sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování․ Předpokladem pro jmenování má být právní praxe v délce nejméně 10 let, z toho nejméně 6 let ve funkci státního zástupce (§ 9 StZast).

Vláda na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce odvolá, pokud zaviněným hrubým porušením svých povinností anebo svým zaviněným hrubě nevhodným jednáním zásadním způsobem ohrozil buď důvěru v řádnou činnost nejvyššího státního zástupce nebo soustavy státního zastupitelství, nebo vážnost a důstojnost funkce nejvyššího státního zástupce nebo státního zastupitelství.

Odvolaný nejvyšší státní zástupce bude moci podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu (nový § 9b StZast).

Návrh dále stanoví pravidla pro jmenování a odvolávání ostatních vedoucích státních zástupců; ti budou taktéž jmenování na dobu 7 let, a to na základě výběrového řízení. Krajské a vrchní státní zástupce bude možné u téhož státního zastupitelství jmenovat maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Všichni vedoucí státní zástupci budou odvolatelní kárným opatřením.

Návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru. Převážná část novely má nabýt účinnosti dne 1. 7. 2024.