Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Volební kodex

Skupina poslanců zastupujících všechny poslanecké kluby dne 7. 9. 2023 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o správě voleb a návrh doprovodné novely.

Návrhy jsou v podstatě kopií vládních návrhů, které čekají na projednání 1. čtení, ze kterých však bylo vypuštěno zavedení jednodenního hlasování.

Cílem návrhů je

sjednotit a modernizovat úpravu správy voleb,

zajistit větší stálost volebních obvodů pro volby do Senátu, a

stanovit pevný a společný termín voleb do Senátu a do zastupitelstev.

Volební kodex má přinést jednotnou správu voleb, přičemž v jednotlivých volebních zákonech (č. 247/1995 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 62/2003 Sb. a č. 275/2012 Sb.) zůstanou specifické úpravy volebních systémů․

Vznikne Informační systém správy voleb obsahující jednotný seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj ePetice (elektronické petice pro nezávislé kandidáty s využitím zaručené elektronické identity). S elektronickým hlasováním se však nepočítá.

Obecní úřady budou moci pružněji měnit volební okrsky. Změnu počtu okrsků bude obecní úřad moci provést pouze s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra. Vedle možnosti volebního průkazu bude mít volič možnost předem oznámit, že bude hlasovat v jiném volebním okrsku.

Předseda a místopředseda okrskové volební komise se určí hlasováním, subsidiárně losem (§ 42 odst. 2).

Za trvalý pobyt cizince se pro účely zákona o správě voleb považuje také přechodný pobyt (§ 82 odst. 4). Tím se ve vztahu k občanům EU naplňuje požadavek čl. 20 SEU, který již byl přímo aplikován v usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2014, č. j. 64 A 6/2014-20.

Z ekonomických důvodů budou na hlasovacím lístku v prvním kole volby prezidenta republiky a ve volbách do Senátu společně uvedeni všichni kandidáti.

Nově se upravuje proces překreslování senátních obvodů. Nespokojenost Senátu s dosavadním procesem byla vyjádřena zrušením § 59 odst. 2 VolPar, dle kterého se v sudých rocích mělo území volebních obvodů změnit při odchylce počtu obyvatel větší než 15 %. Na novelu Ústavy, která již prošla 1. čtením, dále navazují předložené návrhy.

Nově se stanoví, že změnu v územním vymezení volebních obvodů bude možné provést nejdříve po uplynutí 12 let od poslední změny (čl. 16 odst. 2 Úst). Zůstává podmínka 15% odchylky a nově se stanoví, že novelizace má nabýt účinnosti k 1. lednu roku, kdy se konají senátní volby.

Volby do Senátu (jejich první kolo) a volby do zastupitelstev obcí a krajů se budou konat vždy v prvním celém týdnu měsíce října (nový čl. 17 odst. 3 a čl. 102 odst. 2 Úst).

Výslovně se umožňuje již existující zvyklost spočívající v oprávnění náhradníka poslance vzdát se postavení náhradníka notářským zápisem do rukou předsedy Poslanecké sněmovny (§ 54 VolPar).

Vláda k oběma poslaneckým návrhům zaujala souhlasné stanovisko. Všechny navržené zákony mají nabýt účinnosti dne 1. 1. 2026.