Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

31. 5. 2023, [Právní zpravodaj]
Zrušení Rejstříku trestů

Poslanecká sněmovna dne 25. 1. 2023 projednala v 1. čtení vládní návrh novely zákona o Rejstříku trestů.

Cílem návrhu je zrušení Rejstříku trestů jakožto samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti․ Dojde tak ke změně subjektu, který zajišťuje vedení evidence rejstříku trestů a evidence přestupků a který z nich poskytuje v zákonem stanovených případech informace.

Zakotvuje se možnost poskytovat anonymizované nebo pseudonymizované údaje z evidence rejstříku trestů a evidence přestupků vybraným osobám a subjektům pro výzkumné účely.

Ve výpisech z evidence rejstříku trestů týkajících se občanů České republiky budou odsouzení soudy jiných členských států Evropské unie a Spojeného království nově vykazována automaticky v příloze výpisu z evidence rejstříku trestů (nový § 13 odst. 2 RejTr).

Návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru.