Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26. 1. 2023, [Právní zpravodaj]
Zpřehlednění právního řádu

Poslanci jednají o zrušení 6 667 obsoletních právních předpisů.

Dne 25. 1. 2023 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů.

Cílem návrhu je zpřehlednění českého právního řádu. Řada právních předpisů v praxi není používaná, ale dosud nebyla předepsaným způsobem zrušena.

Ustanovení § 1 výslovně ruší 6 667 právních předpisů a novel.

Ustanovení § 2 používá právní fikci („se považují za výslovně zrušené“) pro předpisy, u nichž již dříve došlo s nejvyšší mírou pravděpodobnosti ke zrušení prostřednictvím generální derogační klauzule․ Nedochází tak k přímému rušení, ale k posílení principu právní jistoty. Vyjmenovává 3 616 právních předpisů.

Nejstarším předpisem je zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém, nejnovějším nařízení vlády č. 327/2018 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

Projednávání výrazně méně obsažného vládního návrhu zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy, v minulém volebním období nebylo dokončeno (PZ 91/2020).

Návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu.