Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

7. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Zrušení Rejstříku trestů

Správcem evidence rejstříku trestů a evidence přestupků bude Ministerstvo spravedlnosti.

Dne 25. 1. 2023 vláda schválila návrh novely zákona o Rejstříku trestů.

Cílem návrhu je zrušení Rejstříku trestů jakožto samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti.

Dojde tak ke změně subjektu, který zajišťuje vedení evidence rejstříku trestů a evidence přestupků a který z nich poskytuje v zákonem stanovených případech informace․

Zakotvuje se možnost poskytovat anonymizované nebo pseudonymizované údaje z evidence rejstříku trestů a evidence přestupků vybraným osobám a subjektům pro výzkumné účely.

Ve výpisech z evidence rejstříku trestů týkajících se občanů České republiky budou odsouzení soudy jiných členských států Evropské unie a Spojeného království nově vykazována automaticky v příloze výpisu z evidence rejstříku trestů.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.