Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích

Poskytování údajů má omezit podvody s DPH při elektronickém obchodování.

Dne 1. 2. 2023 vláda schválila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty.

Cílem návrhu je implementace směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. 2. 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb.

Směrnice má pomoci odhalovat podvody v oblasti DPH při elektronickém obchodování․ Vznikne unijní systém Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP), který bude vycházet z dat získaných správci daně jednotlivých členských států od poskytovatelů platebních služeb.

Systém CESOP kontaktním úředníkům Eurofiscu umožní získat úplnější přehled o platbách, které v Evropské unii příjemci plateb (tj. podniky) obdrželi od plátců (tj. spotřebitelů nakupujících on-line) a provádět křížovou kontrolu platebních údajů s informacemi o DPH vyměňovanými podle nařízení (EU) č. 904/2010.

Poskytovatel platebních služeb bude povinen vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, pokud

a)

poskytne v tuzemsku v průběhu kalendářního čtvrtletí evidované platební služby odpovídající více než 25 přeshraničním platbám pro stejného příjemce a

b)

alespoň jedna z plateb podle písmene a) splňuje podmínky pro vedení v evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích.

Poskytovatel platebních služeb bude povinen podat oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích Specializovanému finančnímu úřadu do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, kterého se tyto údaje týkají.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.