Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Financování obrany státu

Poslanci jednají o účelovém určení nejméně 2 % HDP v návrhu zákona o státním rozpočtu.

Dne 9. 2. 2023 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o financování obrany.

Cílem návrhu je stabilní plánování a účinné řízení výdajů na obranu státu.

Vláda má každoročně v návrhu zákona o státním rozpočtu stanovit výdaje na financování obrany České republiky ve výši nejméně 2 % nominálního HDP.

Výdaji na obranu státu budou výdaje

a)

kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany a

b)

kapitoly státního rozpočtu neuvedené v písmeni a), pokud spadají pod výdaje věcně plánované k zajištění potřeb ozbrojených sil České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejích členských států v souladu s platnou definicí výdajů na obranu státu stanovenou v rámci obranného plánování Organizace Severoatlantické smlouvy․

Vláda bude schvalovat seznam strategických projektů Armády České republiky, jimiž se rozumějí víceleté projekty charakterizované souborem věcných, časových a finančních podmínek, které mají zásadní dopad na obranyschopnost České republiky.

Účty podřízené státní podkladně budou muset mít po uplynutí přechodného období také státní podniky [§ 3 písm. h) RozPr].

Návrh ustál hlasování o vrácení k dopracování a poté byl přikázán k projednání výboru pro obranu jakožto výboru garančnímu a dále rozpočtovému výboru. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.