Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Voják v záloze předurčený pro doplnění ozbrojených sil

Poslanci jednají o institutu dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti.

Dne 9. 2. 2023 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany.

Cílem návrhu je v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině zvýšit úroveň připravenost státu k obraně již v době mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav.

Krajské vojenské velitelství bude sdělovat občanovi, kterému vznikla branná povinnost (§ 2 BranZ), podrobné informace o obsahu branné povinnosti a možnosti a způsobu dobrovolného převzetí jejího výkonu․

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav bude moci dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o předurčení pro doplnění ozbrojených sil, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství.

Na základě vyhodnocení rizik ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu, vláda v mimořádném opatření stanoví povinnost předurčenému vojákovi v záloze na základě povolávacího rozkazu nastoupit podle potřeb ozbrojených sil výkon vojenského cvičení v celkové délce do 12 týdnů.

Zavádí se náborový a stabilizační příspěvek pro vojáky v záloze (§ 23 VojSl).

Rozšiřuje se pravomoc armády zabezpečovat vojenskou dopravu (§ 22 OzbSil).

Mezi vojenskou techniku (§ 2 odst. 9 OzbSil) se zařadí též vojenská drážní vozidla.

Vojenský bezpilotní prostředek již nebude limitován maximální vzletovou hmotností 20 kg [§ 35 písm. a) OzbSil].

Voják v činné službě bude oprávněn použít vojenskou zbraň nebo zvláštní prostředky (zejména rušiče signálu, vrhače sítí a zařízení využívající směrovanou energii), aby zamezil letu bezpilotního letadla nad oblastí vymezenou z důvodu bezpečnosti nebo obrany státu (§ 42 odst. 1 OzbSil).

V Úřadu vlády České republiky se zřizuje pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který bude tajemníkem Bezpečnostní rady státu.

Poslanecké kluby ANO a SPD nesouhlasily s možností schválení návrhu již v prvním čtení. Návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jakožto výboru garančnímu.