Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

30. 1. 2023, [Právní zpravodaj]
Pomoc cizincům s dočasnou ochranou

Vláda navrhuje adresné dávky na podporu bydlení.

Dne 27. 1. 2023 vláda schválila návrh novely zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem návrhu je zajistit finanční podporu bydlení a ubytování osob s dočasnou ochranou v nouzi.

Navrhuje se prodloužit platnost zákona č. 66/2022 Sb. (PZ 52/2022) o 1 rok, tj․ do 31. 3. 2024. Současně dojde k parametrickým úpravám stávajících dvou dávek (humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost).

Humanitární dávka se bude na žádost poskytovat, pouze jsou-li majetkové a příjmové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb nebo úhradu nákladů na bydlení do výše započitatelných nákladů na bydlení nebo ubytování. Dávka cizinci s dočasnou ochranou nebude náležet, je-li mu bezplatně poskytnuta celodenní strava, základní prostředky osobní hygieny a ubytování. Výše dávky se bude odvíjet od zákona o životním a existenčním minimu.

Byty, které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, budou zařazeny v informačním systému evidence bytů, který bude spravovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Příspěvek pro solidární domácnost bude náležet pouze v případě, že fyzická osoba s cizincem s dočasnou ochranou ubytování sdílí.

Na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu bude možné použít peněžní prostředky Státního fondu podpory investic (§ 3 SFRBZ).

Snižují se kvalifikační předpoklady získání odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví (§ 23 PodNelPov).

Vláda bude moci vyhlásit stav zdravotního ohrožení, jehož účelem je umožnit poskytování ambulantní péče i mimo zdravotnické zařízení.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.