Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

6. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Milostivé léto v sociálním zabezpečení

Vláda navrhuje mimořádný zánik penále z pojistného a exekučních nákladů odpuštěním.

Dne 25. 1. 2023 vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Cílem návrhu je umožnit odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení i těm osobám, jejichž závazky vůči okresním správám sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení jsou vymáhány v rámci exekuce podle daňového řádu, a tyto osoby tak nemohly využít postupu v rámci projektu Milostivého léta I a II (PZ 215/2021PZ 160/2022)․ Nedoplatky evidované u orgánů sociálního zabezpečení jsou totiž v naprosté většině vymáhány bez využití soudních exekutorů.

Odpuštění penále a exekučních nákladů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení se bude týkat fyzických i právnických osob, tedy všech plátců pojistného.

Předmětem mimořádného zániku odpuštěním bude

a)

penále z dlužného pojistného,

b)

penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení ke dni 30. 9. 2022, bylo-li pojistné, které by bylo dlužným pojistným v případě jeho nezaplacení, zaplaceno nejpozději 30. 9. 2022,

c)

částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. 9. 2022.

Povinnost plátce pojistného nebo bývalého plátce pojistného zaplatit nezaplacené penále z pojistného nebo nezaplacené exekuční náklady zanikne dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud dlužník zaplatil či zaplatí dlužné pojistné.

Dlužník si bude moci ověřit aktuální výši dlužného pojistného, penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů prostřednictvím elektronické aplikace.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.