Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Nakládání s F-plyny

Ke zneškodňování nebo regeneraci fluorovaných skleníkových plynů bude třeba povolení.

Dne 15. 2. 2023 Senát schválil vládní návrh novely zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Cílem návrhu je odstranění nedostatků právní úpravy nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny).

Návrh zejména

1.

prodlužuje lhůtu pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění z 9 na 12 měsíců,

2.

nově podmiňuje činnost zneškodňování a regenerace F-plynů povolením Ministerstva životního prostředí,

3.

zakazuje použití, prodej, bezplatný převod, směnu nebo uskladnění nádob na jedno použití pro F-plyny používané při údržbě nebo servisu chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, systémů požární ochrany nebo spínacích zařízení nebo pro použití jako rozpouštědla,

4.

ukládá povinnost dovozci F-plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují F-plyny, uvádět v příslušné kolonce celního prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO2,

5.

zjednodušuje způsob vydávání certifikátů nutných pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny,

6.

nově rozlišuje, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany Ministerstva životního prostředí,

7.

zužuje obsah údajů informačního systému certifikovaných osob jen na nezbytně nutné údaje․

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1243) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Zákon míří k prezidentu republiky.