Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

Adaptační novela upravuje nové formy obchodování s osivem a sadbou pěstovaných rostlin.

Dne 21. 2. 2023 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby.

Cílem návrhu je

-

adaptace na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 (ekologický heterogenní materiál),

-

adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 (prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství, chřest a květinové cibule) a

-

zakotvení možnosti dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhového seznamu․

Od 1. 1. 2022 je nově možné uvádět do oběhu osivo a sadbu náležející k tzv. ekologickému heterogennímu materiálu. Rozmnožovacím materiálem ekologického heterogenního materiálu se rozumí rozmnožovací materiál podle čl. 3 odst. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 získaný v ekologickém zemědělství podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Pravidla pro uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu jsou stanovena v nařízení Komise (EU) 2021/1189.

Návrh zavádí možnost dobrovolné registrace některých odrůd, které budou náležet k druhu uvedenému v druhovém seznamu (vyhláška č. 378/2010 Sb.).

Vzor protokolu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku bude zveřejňovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na svých internetových stránkách. Nebudou tedy již rigidně stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství.

Zavádí se správní poplatek za přijetí žádosti o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu do Státní odrůdové knihy.

Návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.