Čekejte, prosím...
A A A
217/1859 Sb. zák. soud. znění účinné od 20. 1. 1860 do 31. 12. 1950

217

 

Císařské nařízení z 29. listopadu 1859

platné pro celé území říše,

kterým se zrušuje § 124 obecného zákoníku občanského

 

Po slyšení mých ministrů a po konzultaci mé říšské rady shledávám pro celé území říše naříditi následující:

§ 1.

§ 124 obecného zákoníku občanského, podle něhož k platnému vzniku židovského manželství dosud bylo třeba povolení krajského úřadu, se zrušuje a pro příště se v těch korunních zemích, v nichž existují zvláštní předpisy ohledně politického schválení sňatku, tyto předpisy jako u křesťanu použijí i u židů.

§ 2.

Rovněž před vyhlášením tohoto nařízení se židovská manželství uzavřená bez povolení krajského úřadu nepovažují pouze kvůli této chybě za neplatná, nebrání-li jim jinak žádná zákonná překážka.

§ 3.

Takovým osobám, jež uzavřením židovského manželství bez povolení krajského úřadu nebo spoluúčastí na něm byly vinny trestného jednání popsaného v § 507 obecného trestního zákona nebo § 781 vojenského trestního zákona, promíjím tímto z milosti za to uložené tresty a rovněž se zastavují všechna trestní vyšetřování, pokud tato kvůli tomuto trestnému jednání byla zahájena.

 

Vídeň 29. listopadu 1859

František Josef m. p.

 

arcivévoda Wilhelm m. p.

hrabě Rechberg m. p.

hrabě von Nádasdy m. p.

hrabě Goluchowski m. p.

 

z nejvyššího nařízení

svobodný pán von Ransonnet m. p.