Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25/1976 Sb. znění účinné od 29. 3. 1976 do 20. 4. 1988

25

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. března 1976,

kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

ve znění pozdějších předpisů

 

Česká národní rada se usnesena na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb․, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V

§ 12 odst. 1 se vkládá za slovem "archivnictví" spojka "a" a vypouštějí se slova "a civilní obranu".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Erban v. r.

Korčák v. r.