Čekejte, prosím...
A A A
11/1978 Sb. znění účinné od 31. 1. 1978

11

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 30. ledna 1978

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka

 

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb․, o pamětních mincích:

§ 1

(1)

K 75. výročí narození komunistického novináře Julia Fučíka se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.

(2)

Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru a i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je text "* LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD * BDĚTE!" provedený vlisem.

(3)

Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed v horní části umístěn státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve dvou řádcích je označení hodnoty "100 Kčs". Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zleva dolů v neuzavřeném kruhu.

(4)

Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Julia Fučíka v levém profilu. Jeho jméno "JULIUS FUČÍK" je umístěno v opise vlevo, letopočty "1903-1978" vpravo od portrétu. Autorem návrhu na pamětní stříbrnou stokorunu je Vladimír Oppl, jehož značka "O" je umístěna uprostřed pod portrétem.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Lér, CSc. v. r.