Čekejte, prosím...
A A A
1/1979 Sb. znění účinné od 23. 1. 1979

1

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 11. ledna 1979,

kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z

překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani:

§ 1

Částkou rozhodnou pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech je pro rok 1979 částka 23 900 Kčs a pro rok 1980 částka 24 700 Kčs.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Štrougal v.r.