Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

71/1970 Sb. znění účinné od 1. 10. 1988
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 100/1988 Sb.

1.10.1988

zákonem č. 121/1975 Sb.

1.1.1976

71

 

ZÁKON

ze dne 8. července 1970

o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek 1

zrušen

Článek 2

zrušen

Článek 3

zrušen

Článek 4

zrušen

Článek 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1970.

Svoboda v.r.

Dr. Hanes v.r.

Dr. Štrougal v.r.