Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

40/1972 Sb. znění účinné od 1. 7. 1992 do 14. 6. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/1995 Sb.

15.6.1995

zrušen

zákonem č. 278/1992 Sb.

1.7.1992

zákonem č. 171/1989 Sb.

1.1.1990

40

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. července 1972

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně

ekonomických informací

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

zrušen

Oddíl I

zrušen (§ 2-6)

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

Oddíl II

zrušen (§ 7-11)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

(1)

zrušen

(2)

Okresní oddělení určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem.2

Oddíl III

zrušen (§ 12-13b)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 13a

zrušen

§ 13b

zrušen

Oddíl IV

zrušen (§ 14)

§ 14

zrušen

Oddíl V

zrušen (§ 15-16)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

Oddíl VI

Závěrečná ustanovení (§ 17-20)

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení․

Erban v. r.

Korčák v. r.Poznámky pod čarou:

§ 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.

Poznámky pod čarou:
2

§ 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.