Čekejte, prosím...
A A A
125/1973 Sb. znění účinné od 30. 10. 1973 do 31. 12. 1994

125

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. října 1973,

kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb․, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

v

§ 19 se vypouští odstavec 2.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Erban v. r.

Korčák v. r.