Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

378/1922 Sb. znění účinné od 1. 1. 1923

378

 

Nariadenie

vlády republiky Československej

zo dňa 21. decembra 1922

o rozdelení a sídlach okresných úradov na Slovensku.

 

Podľa čl. 2. a §u 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných úradov v republike Československej, a § 1 nariadenia vlády republiky Československej zo dňa 26. oktobra 1922, č. 310 Sb. z. a n., ktorým sa zavádza župné sriadenie v niektorých častiach územia republiky Československej, nariaďuje sa toto:

§ 1.

Ktoré okresné úrady sú podriadené župám XV. - XX. na Slovensku, uvedeným v prílohe A. k § 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., ktorý je obvod týchto okresných úradov a kde majú sídlo, určuje príloha k tomuto nariadeniu.

§ 2.

Ohľadom obcí: Botfala, Homoky, Jovro-Darma, Ketergíň, Koncház, Lekárd, Minaj, Šišlovce, Trnovce, Huta, Kamenica, Nevicky, Onakavce, Berezné Veľké, Berezné Malé, Bystrá Verhovina, Domašina, Kňahyňa, Kostriny, Lubňa, Mirče, Soľa, Stričava, Stužica Nová, Stužica Stará, Užok, Volosjanka, Záhorb, Zausina, Dubrinič, Novoselica, Perečín, Ašvaň, Rát Malý, Rát Veľký z bývalej župy užhorodskej zostáva doterajší stav verejnej správy až do ďalšej úpravy nezmenený.

§ 3.

Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom 1. januára 1923 a prevedie ho minister vnútra v dohode s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska.

Švehla v. r.

Habrman v. r.

Dr. Beneš v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Rašín v. r.

Bechyně v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Novák v. r.

Stříbrný v. r.

Srba v. r.

Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r.

Šrámek v. r.

Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

Dr. Kállay v. r.

Administratívne rozdelenie župy XV.

Okresný úrad -

sídlo

Obvod okresného úradu

Obce okres - sídlo

doterajší

hlavnoslúž.

1

Bratislava

všetky obce doterajšieho okresu

Bratislava

 

 

bratislavského

 

2

Dunajská

všetky obce doterajšieho okresu

Dunajská Streda

 

Streda

dunajskostredeckého

 

 

 

Balony, Csiliznyárad,

slúž. úrad

 

 

Csilizpatas, Csilizradvány,

Komárno

 

 

Kulcsod, Medve, Szap

 

3

Galanta

všetky obce doterajšieho okresu

Galanta

 

 

galantského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Pered, Deakovce, Zsigárd

 

 

 

Borša Hrubá, Dunajská Nová Ves,

Senec

 

 

Hasvár, Jánošovce, Kermeš,

 

 

 

Kráľová, Magyarbél, Matka

 

 

 

Božia, Németbél, Réca, Senec,

 

 

 

Šáp, Šúr, Šúr Malý, Turňa, Zonc

 

 

 

Abrahám, Gest, Páld, Sered

Trnava

4

Šala nad Váhom

všetky obce doterajšieho okresu

Šala nad Váhom

 

 

Šala nad Váhom

 

 

 

Pered, Deakovce, Zsigárd

Galanta

5

Malacky

všetky obce doterajšieho okresu

Malacky

 

 

malackého

 

6

Modra

všetky obce doterajšieho okresu

Modra

 

 

modranského

 

7

Šamorýn

všetky obce doterajšieho okresu

Šamorýn

 

 

šamorýnskeho

 

8

Trnava

všetky obce doterajšieho okresu

Trnava

 

 

trnavského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Abrahám, Gest, Páld, Sered

 

9

Hlohovec

všetky obce doterajšieho okresu

Hlohovec

 

 

hlohoveckého

 

10

Myjava

všetky obce doterajšieho okresu

Myjava

 

 

myjavského

 

11

Piešťany

všetky obce doterajšieho okresu

Piešťany

 

 

piešťanského

 

 

 

Krakovany, Ostrov, Stráža,

Nové Mesto n.

 

 

Šipkové, Trebatice, Vrbové

Váhom

12

Senica

všetky obce doterajšieho okresu

Senica

 

 

senického

 

13

Skalica

všetky obce doterajšieho okresu

Holič

 

 

holičského

 

14

Nové Mesto n.

všetky obce doterajšieho okresu

Nové Mesto n.

 

Váhom

novomestského s vylúčenim obcí:

Váhom

 

 

Krakovany, Ostrov, Stráža,

 

 

 

Šipkové, Trebatice, Vrbové

 

15

Komárno

všetky obce doterajšieho okresu

Komárno

 

 

komarňanského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Balony, Csiliznyárad,

 

 

 

Csilizpatas, Csilizradvány,

 

 

 

Kulcsod, Medve, Szap

 

16

Bratislava

Bratislava mesto

 

 

mesto

 

 

 

Administrativne rozdelenie župy XVI.

 

Okresný úrad -

Obvod okresného úradu

doterajší

hlavnoslúž.

okres - sídlo

obce

1

Bánovce

všetky obce doterajšieho okresu

 

 

 

bánoveckého

 

 

 

Šišov, Pochabany, Zlatníky,

Žabokreky

 

 

Hostie Malé, Hostie Veľké,

 

 

 

Chudo Lehôta, Libichová

 

2

Nitra

všetky obce doterajšieho okresu

Nitra

 

 

nitrianského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Dymeš, Dymeš Kostoľany,

 

 

 

Koleňany, Žirany, Kálaz,

 

 

 

Babindol, Hyndice Malé, Hyndice

 

 

 

Veľké

 

 

 

Radošina, Šárfia, Vozokany,

Veľké Topoľčany

 

 

Krtovce, Bzince, Čermany,

 

 

 

Výčapky, Sulany, Ripňany Veľké,

 

 

 

Ripňany Malé, Biskupice,

 

 

 

Behynce, Šarlužky

 

3

Nové Zámky

všetky obce doterajšieho okresu

Nové Zámky

 

 

novozámeckého s vylúčenim obcí:

 

 

 

Dyčka, Mártonfalu, Vajka

 

4

Parkáň

všetky obce doterajšieho okresu

Parkáň

 

 

parkáňského

 

5

Prievidza

všetky obce doterajšieho okresu

Prievidza

 

 

prievidzkého

 

 

 

Bystričany, Čereňany, Chalmová,

Oslany

 

 

Dolný Kamenec, Horný Kamanec,

 

 

 

Zemanské Kostoľany, Vieska

 

 

 

Malá, Oslany

 

 

 

Dvorniky, Račice, Vestenice

Žabokreky

 

 

Dolné, Vestenice Horné, Sučany

 

 

 

Nitranské

 

6

Stará Ďala

všetky obce doterajšieho okresu

Stará Ďala

 

 

stoďalského

 

7

Veľké

všetky obce doterajšieho okresu

Veľké Topolčany

 

Topolčany

topolčanského s vylúčením obcí:

 

 

 

Radošina, Šárfia, Vozokany,

 

 

 

Krtovce, Bzince, Čermany,

 

 

 

Výčapky, Sulany, Veľké Ripňany,

 

 

 

Malé Ripňany, Biskupice,

 

 

 

Behynce, Šarlužky

 

 

 

Broďany, Kršteňany Malé,

Oslany

 

 

Kršteňany Veľké, Šimunovany,

 

 

 

Uherce Malé, Hornejsa,

 

 

 

Koľačnov, Pažiť, Rádobica,

 

 

 

Uherce Veľké

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Žabokreky

 

 

žabokrekského s vylúčením obcí:

 

 

 

Dvorniky, Račice, Vestenice

 

 

 

Dolní, Vestenice Horné, Sučany

 

 

 

Nitranské, Šišov, Pochabany,

 

 

 

Zlatníky, Hostie Malé, Hostie

 

 

 

Veľké, Chudo Lehôta, Libichová

 

8

Vráble

všetky obce doterajšieho okresu

Vráble

 

 

vrábelského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Malé Vozokany, Veľké Vozokany,

 

 

 

Nevidzany, Verešvár

 

 

 

Kálaz, Babindol, Hyndice Malé,

Nitra

 

 

Hyndice Veľké

 

 

 

Dyčka, Mártonfalu, Vajka

Nové Zámky

9

Zlaté Moravce

všetky obce doterajšieho okresu

Zlaté Moravce

 

 

zlatomoraveckého

 

 

 

Dymeš, Dymeš Kostoľány,

Nitra

 

 

Koleňany, Žirany

 

 

 

Malé Vozokany, Veľké Vozokany,

Vráble

 

 

Nevidzany, Verešvár

 

 

Administrativne rozdelenie župy XVII.

 

Okresný úrad -

sídlo

Obvod okresného úradu

obce

doterajší hlavnoslúž okres - sídlo

1

Baňská

všetky obce doterajšieho okresu

Baňská Bystrica

 

Bystrica

baňsko-bystrického

 

 

 

Seredín, Hrochoť

Veľká Slatina

2

Baňská

všetky obce doterajšieho okresu

Baňská

 

Štiavnica

Baňská Štiavnica-Belá

Štiavnica-Belá

3

Brezno

všetky obce doterajšieho okresu

Brezno

 

 

breznianskeho s vylúčenim obce

 

 

 

Sihla

 

4

Hronský Sv.

Dúbrava, Trnavá Hora, Hráč,

Svätý Kríž

 

Kríž

Jálna, Jastrabá, Tekovské

 

 

 

Kľačany, Kosorín, Kremnička,

 

 

 

Svätý Kríž, Janová Lehôta,

 

 

 

Bartošová Lehôtka, Lovča,

 

 

 

Lovčica, Lutila, Nevolnô,

 

 

 

Pytelová, Slazka, Trubín,

 

 

 

Ladomír, Opatovce Horné,

 

 

 

Preslavlk, Podhradie, Vieska,

 

 

 

Nová Lehôta

 

5

Krupina

všetky obce doterajšieho okresu

Krupina

 

 

krupinského

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Ipolské šiahy

 

 

Ipolské Šiahy

 

 

 

Nekyje, Hrušov, Inám, Fedýmeš,

Nekyje

 

 

Kleňany, Sečenka, Veľká Ves

 

 

 

Babiná

Zvolen

6

Levice

Hronská Nová Ves, Hronské

Levice

 

 

Opatovce, Hronské Kosihy,

 

 

 

Šalmoš, Podlužany, Veľké

 

 

 

Kosmalovce, Starý Tekov,

 

 

 

Hronské Kľačany, Rybník,

 

 

 

Čajkov, Tlmač, Ludany, Levice,

 

 

 

Ovárky, Dolná Seč, Horná Seč,

 

 

 

Naďod, Kálnica Veľká, Kálnica

 

 

 

Malá, Lok, Nový Tekov,

 

 

 

Marušova, Malé Kasmalovce

 

 

 

Almáš Dolný, Almáš Horný,

Bátovce

 

 

Bohunice, Pečenice, Bátovce,

 

 

 

Jalakšová, Žemberovce Dolné,

 

 

 

Žemberovce Horné, Bor, Brhlovce

 

 

 

Dolné, Brhlovce Horné,

 

 

 

Domadice, Nadošany, Pukanec,

 

 

 

Drženice, Prandorf Dolný,

 

 

 

Prandorf Horný, Čankov, urša,

 

 

 

Krškany Malé, Krškany Veľké,

 

 

 

Kiar Malý, Varšany

 

7

Lučenec

všetky obce doterajšieho okresu

Lučenec

 

 

lučeneského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Bašta Stará, Studená, Večeklov,

 

 

 

Korlát, Poltár, Brezovo České,

 

 

 

Ľahôta Slaná

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Halič

 

 

haličského

 

 

 

Béňa

Veledín

8

Modrý Kameň

všetky obce doterajšieho okresu

Modrý Kameň

 

 

modro-kameňského

 

 

 

všetky obce okresu nekyjského

Nekyje

 

 

okrem obcí: Sečenka, Veľká Ves,

 

 

 

Nekyje, Hrušov, Inám, Fedýmeš,

 

 

 

Kleňany

 

9

Nová Baňa

všetky obce okresu

Nová Baňa

 

 

novo-baňského

 

10

Rimavská

všetky obce doterajšieho okresu

Hnúšta

 

Sobota

hnúšťanského s vylúčenim obce

 

 

 

Maď․ Záhorany

 

 

 

Poltár, Brezovo České, Ľahôta

Lučenec

 

 

Slaná

 

 

 

Sihla

Brezno

11

Veledín

všetky obce okresu veledínského

Veledín

 

 

s vylúčenim obce Béňa

 

 

 

Bašta Stará, Studená, Večeklov,

Lučenec

 

 

Korlát

 

 

 

Maďarské Záhorany

Hnúšta

12

Želiezovce

Čata, Oroska, Svätý Jur

Levice

 

 

Hronský, Žemliare, Lekýr,

 

 

 

Dámašď, Vozokany Hronské, Agov,

 

 

 

Málaš, Hulvienky, Ondrejovce,

 

 

 

Šarluhy Malé, Šarluhy Veľké,

 

 

 

Oros za Hronom, Sudovce,

 

 

 

Šarovce Malé, Šarovce Veľké,

 

 

 

Várad Dolný, Várad Horný, Turá,

 

 

 

Želiezovce, Nír, Bajka, Mikuľa

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Pastúchov

 

 

pastúchovského

 

13

Zvolen

všetky obce doterajšieho okresu

Zvolen

 

 

zvolenského s vylúčenim obce

 

 

 

Babiná

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Veľká Slatina

 

 

veľko-slatinského s vylúčenim

 

 

 

obce Hrochoť a Sebedín

 

 

Administratívne rozdelenie župy XIX.

 

Okresný úrad

sídlo

Obvod okresního úradu

obce

doterajší

hlavnoslúž.

okres - sídlo

1

Ružomberok

všetky obce doterajšieho okresu

 

 

 

ružomberského

 

 

 

Bešeňová, Ivachnová, Kalameny,

Nemecká Ľupča

 

 

Lúčky, Potok, Svätý Michal,

 

 

 

Teplá Liptovská, Vlašky, Vrba

 

2

Liptovský

všetky obce doterajšieho okresu

Liptovský Svätý

 

Svätý Mikuláš

lipt. sväto-mikulašskeho

Mikuláš

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Nemecká Ľupča

 

 

nemecko-ľupčianskeho okrem obcí

 

 

 

pripojených k okresu

 

 

 

ružomberskému

 

3

Hrádok

všetky obce doterajšieho okresu

Hrádok

 

 

hrádockého

 

4

Tornaľa

všetky obce doterajšieho okresu

Tornaľa

 

 

tornaľského

 

5

Rožnava

všetky obce doterajšieho okresu

Rožnava

 

 

rožnavského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Hnilec, Henzlová

 

 

 

Ztratená, Imrichovce,

Spišská Nová

 

 

Štefánovce

Ves

6

Revúca

všetky obce doterajšieho okresu

Revúca

 

 

revúckého

 

7

Spišská Stará

všetky obce doterajšieho okresu

Spišská Stará

 

Ves

spišsko-staroveského

Ves

8

Stará Ľubovňa

všetky obce doterajšieho okresu

Stará Ľubovňa

 

 

Stará Ľubovňa

 

9

Kežmarok

všetky obce doterajšieho okresu

Kežmarok

 

 

kežmarokského

 

 

 

Ruskinovce, Farkašovce-Levkovce

Levoča

10

Poprad

všetky obce doterajšieho okresu

Spišská Sobota

 

 

spišsko-sobotského

 

11

Spišská Nová

všetky obce doterajšieho okresu

Spišská Nová

 

Ves

spišsko-novoveského s vylúčenim

Ves

 

 

obcí: Harikovce, Štefánovce,

 

 

 

Imrichovce, Ztratená

 

 

 

Hnilec, Henzlová

Rožnava

 

 

Žehra, Vojkovce, Vitkovce,

Spišské

 

 

Velbachy, Slatvina, Olšavka,

Podhradie

 

 

Olcnava, Hrušov, Hincovce,

 

 

 

Kolinovce, Jamník

 

12

Levoča

všetky obce doterajšieho okresu

Levoča

 

 

levočského okrem obcí:

 

 

 

Ruskinovce, Farkašovce-Levkovce

 

 

 

Harikovce

Spišská Nová

 

 

 

Ves

 

 

Baldovce, Beharovce, Bijacovce,

Spiš. Podhradie

 

 

Brutovce, Buglovce,

 

 

 

Granč-Petrovce, Jablonov,

 

 

 

Kapituľa, Katúň, Kolbachy,

 

 

 

Lúčka, Olšavica, Ordsoviany,

 

 

 

Pavľany, Poľanovce,

 

 

 

Pongrácovce, Spišské Podhradie,

 

 

 

Vyšný Slavkov, Harakovce,

 

 

 

Dúbrava

 

 

Administratívne rozdelenie župy XX.

 

Okresný úrad -

sídlo

 

 

obce

Obvod okresu

 

doterajší

hlavnoslúž.

 

 

okres - sídlo

 

1

Košice

všetky obce doterajšieho okresu

Košice

 

 

košického

 

2

Moldava

všetky obce doterajšieho okresu

Moldava

 

 

moldavského

 

3

Prešov

všetky obce doterajšieho okresu

Prešov

 

 

prešovského

 

4

Bardiov

všetky obce doterajšieho okresu

Bardiov

 

 

bardiovského

 

5

Sabinov

všetky obce doterajšieho okresu

Sabinov

 

 

sabinovského

 

6

Vyšný Svidnik

všetky obce doterajšieho okresu

Vyšný Svidnik

 

 

vyšnosvidnického

 

7

Giraltovce

všetky obce doterajšieho okresu

Giraltovce

 

 

giraltovského

 

8

Sečovce

všetky obce doterajšieho okresu

Sečovce

 

 

sečovského

 

 

 

Kraviany, Stankovce

Vranov

9

Královský

všetky obce doterajšieho okresu

Král. Chlumec

 

Chlumec

kráľovochlumeckého s vylúčenim

 

 

 

obcí: Ašvaň, Malý Rát, Velký

 

 

 

Rát

 

10

Vranov

všetky obce doterajšieho okresu

Vranov

 

 

vranovského s vylúčenim obcí:

 

 

 

Kraviany, Stankovce

 

11

Michaľovce

všetky obce doterajšieho okresu

Michaľovce

 

 

michaľovského

 

12

Veľké Kapušany

všetky obce doterajšieho okresu

Veľké Kapušany

 

 

veľkokapušianskeho

 

13

Sobrance

všetky obce doterajšieho okresu

Sobrance

 

 

sobraneckého

 

14

Humenné

všetky obce doterajšieho okresu

Humenné

 

 

humennského

 

15

Medzi-Laborce

všetky obce doterajšieho okresu

Medzi-Laborce

 

 

medzilaborckého

 

16

Snina

všetky obce doterajšieho okresu

Snina

 

 

sninanského

 

 

 

všetky obce doterajšieho okresu

Veľké Berezné

 

 

veľkoberezňanského

 

17

Gelnica

všetky obce doterajšieho okresu

Gelnica

 

 

gelnického

 

18

Košice

mesto Košice