Čekejte, prosím...
A A A
107/1948 Sb. znění účinné od 29. 4. 1948

Od 1.1.1993 má tento ústavní zákon na základě čl. 112 odst. 3 Ústavy ( č. 1/1993 Sb.) pouze sílu zákona.

107

 

Ústavní zákon

ze dne 28. dubna 1948,

kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí

o udělení státního občanství krajanům

vracejícím se do vlasti.

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:

§ 1.

Lhůta k podání žádostí o udělení československého státního občanství podle § § 1 a 2 ústavního zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, se prodlužuje do 31. prosince 1949. Další prodloužení této lhůty lze provésti zákonem.

§ 2.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 1948; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.