Čekejte, prosím...
A A A
50/1949 Sb. znění účinné od 1. 2. 1949 do 16. 5. 1954

50

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 1. března 1949,

kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů

v Dobříši a ve Zbraslavi.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 320 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:

§ 1.

(1)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru v Dobříši se stanoví v Dobříši.

(2)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru Praha-jih se stanoví ve Zbraslavi.

§ 2.

Tím se mění ustanovení § 2, odst. 2, č. 2, písm. c) nařízení ministra spravedlnosti ze dne 29. ledna 1949, č. 11 Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.