Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

64/1949 Sb. znění účinné od 12. 3. 1949 do 31. 12. 1950

64

 

ZÁKON

ze dne 23. února 1949,

kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí

v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině,

v oblasti československého právního řádu.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. 1.

Ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 3. října 1946, č. 199 Sb., o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu, se mění a zní:

"(2) Předpisy platné v tuzemsku o příslušnosti v manželských věcech nebrání tomu, aby rozhodnutí bylo uznáno, nebyl-li v době rozhodnutí některý z manželů státním občanem československým nebo neměl-li v oné době na území Československé republiky své bydliště (obvyklý pobyt)․"

Čl. 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě s ministry vnitra a zahraničních věcí.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.