Čekejte, prosím...
A A A
31/1955 Sb. znění účinné od 1. 7. 1955 do 10. 4. 1960

31

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 28. června 1955,

kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu

ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:

§ 1.

V souhlase se zásadou, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů, zřizuje se lidový soud ve Snině s působností pro územní obvod okresního národního výboru ve Snině, který se vylučuje z obvodu lidového soudu v Humenném.

§ 2.

Tím se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. z) nařízení ministra spravedlnosti ze dne 11. května 1954, č. 22 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1955.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Bartuška v. r.