Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/1955 Sb. znění účinné od 13. 8. 1955 do 31. 3. 1964

37

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 29. července 1955,

kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:

§ 1.

Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 17/1952 Sb., se doplňuje a zní:

"(1) Výše zákonných úroků z prodlení činí 2 1/2 procenta za rok․ U pohledávek státu, hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení socialistického sektoru činí výše zákonných úroků z prodlení 5 procent za rok.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou."

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Široký v. r.

Dr. Bartuška v. r.