Čekejte, prosím...
A A A
78/1957 Sb. znění účinné od 1. 1. 1958 do 10. 4. 1960

78

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 28. prosince 1957,

kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu

v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:

§ 1

V souhlase se zásadou, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů, zřizuje se lidový soud v Ostrově s působností pro územní obvod okresního národního výboru v Ostrově. Lidový soud v Karlových Varech vykonává nadále působnost pouze pro územní obvod městského národního výboru v Karlových Varech.

§ 2

Tím se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. c) nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb․, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.