Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

20/1959 Sb. znění účinné od 1. 4. 1959 do 30. 6. 1964

20

 

Vládní nařízení

ze dne 26. března 1959,

kterým se mění a doplňuje vládní

nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů

jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě

hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

 

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:

Čl. I

§

13 odst. 1 vládního nařízení č. 56/1956 Sb. zní:

"(1) Výchovné náleží na každé dítě ( § 24 zákona) poživatele starobního, invalidního nebo částečného invalidního důchodu, které by mělo při úmrtí družstevníka nárok na sirotčí důchod․ Výchovné nenáleží na dítě, které požívá sirotčí důchod nebo na něž přísluší přídavek na děti (výchovné podle předpisů o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil). Výchovné rovněž nenáleží na dítě, na něž nepřísluší přídavek na děti jen proto, že zaměstnanec nesplnil stanovené podmínky."

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1959; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Široký v. r.