Čekejte, prosím...
A A A
61/1959 Sb. znění účinné od 1. 9. 1959 do 10. 4. 1960

61

 

NAŘÍZENÍ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI

ze dne 24. srpna 1959,

kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 1 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:

§ 1

Sídlo lidového soudu pro územní obvod Okresního národního výboru v Dobrušce přenáší se z Nového Města nad Metují do Dobrušky.

§ 2

Zrušuje se ustanovení § 1 č. 1 písm. c) nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb․, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. září 1959.

Široký v. r.

dr. Škoda v. r.