Čekejte, prosím...
A A A
23/1951 Sb. znění účinné od 1. 4. 1951 do 16. 5. 1954

23

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 22. března 1951,

kterým se stanoví sídlo okresního soudu

v Novém Městě nad Metují.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 2 odst. 2 č. 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:

§ 1.

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru v Dobrušce se stanoví v Novém Městě nad Metují.

§ 2.

Tím se mění část I. přílohy k § 4 odst. 1 nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb․, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1951.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.