Čekejte, prosím...
A A A
17/1952 Sb. znění účinné od 28. 5. 1952 do 31. 3. 1964

17

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 14. května 1952,

kterým se stanoví výše zákonných úroků.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §- 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:

§ 1.

Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se doplňuje a zní.

"Výše zákonných úroků se upravuje 2 1/2 procenty za rok; to neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou․"

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.