Čekejte, prosím...
A A A
104/1953 Sb. znění účinné od 1. 1. 1954 do 16. 5. 1954

104

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 29. prosince 1953,

kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:

§ 1

(1)

Sídlo lidového soudu pro obvod okresního národního výboru v Galantě se stanoví v Galantě.

(2)

Sídlo lidového soudu pro obvod okresního národního výboru v Senci se stanoví v Senci.

§ 2

Tím se mění ustanovení § 2 odst. 2 č. 2 písm. m) nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb․, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.

Dr. Dolanský v.r.

Dr. Škoda v.r.