Čekejte, prosím...
A A A
209/1964 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 3. 1997
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 49/1997 Sb.

1.4.1997

zrušena

zákonem č. 305/1993 Sb.

1.1.1994

vyhláškou č. 104/1977 Sb.

1.1.1978

209

 

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 18. prosince 1964

o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

 

Ministr dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, a § 6768 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

ČÁST DRUHÁ

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČSSR (§ 3-5)

§ 3

Zřizuje se organizace Řízení letového provozu ČSSR se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.

§ 4

Řízení letového provozu ČSSR přísluší ve věcech civilního letectví zejména tyto úkoly:

a)

řídí a zabezpečuje civilní letecký provoz na celém státním území ( § 30 zákona);

b)

obstarává leteckou informační službu a vydávání leteckých map.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Ministr:

Indra v. r.