Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

133/1965 Sb. znění účinné od 16. 12. 1965 do 31. 12. 1992

133

 

VYHLÁŠKA

Ústřední správy geodézie a kartografie

ze dne 24. listopadu 1965

o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí

zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

 

Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány stanoví podle § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí:

Č l á n e k I

První odstavec "Společných ustanovení k odstavcům a) až c)" bodu 5 oddílu A přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb. se mění takto:

"Plochy, osázené zákrsky a čtvrtkmeny všech druhů ovocných stromů a plochy osázené polokmeny meruněk a bobulovinami nebo připravené rigolační orbou k výsadbě ovocných sadů, se posuzují jako ovocné sady ihned po provedené výsadbě nebo rigolaci v běžném roce a výsadby ostatních polokmenů (mimo meruněk) a vysokokmenů po 6 letech od výsadby․ svažité pozemky, připravené pro výsadbu ovocných stromů terasováním, se posuzují jako ovocné sady ihned po dokončení výstavby teras bez ohledu na to, jaký druh a tvar ovocných stromů bude na nich vysázen."

Č l á n e k I I.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

inž. Průša v. r.